Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

doughnut
18:20
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 21 2017

doughnut
17:48
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viacudoku cudoku
doughnut
17:41
5002 6637
17:37
2363 43ca

And easy it is…

Reposted frommyry myry vialockes lockes
doughnut
17:35
doughnut
17:18
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi

March 16 2017

doughnut
11:36
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viaxmartii xmartii
doughnut
11:35
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagdulum magdulum

March 15 2017

doughnut
16:41
Reposted fromRynn Rynn viadusz dusz

February 22 2017

doughnut
16:49
doughnut
16:43
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viakrewzwodka krewzwodka

February 20 2017

doughnut
22:10
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viasmutnyziemniak smutnyziemniak

February 18 2017

doughnut
00:44

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viasylviie sylviie

July 08 2015

doughnut
07:34
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viakrewzwodka krewzwodka
doughnut
07:29
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...

July 07 2015

11:49
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatereseek tereseek
doughnut
11:49
0136 810f
Reposted fromlittlefool littlefool viatereseek tereseek

July 06 2015

doughnut
19:11
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

June 23 2015

doughnut
08:39

Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.

Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.

Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?

Niepewność.

Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viairmelin irmelin

June 19 2015

doughnut
16:37
7803 e75e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl